SJ_2017Seija Jalagin (seija.jalagin(at)oulu.fi) tutkii pakolaisuutta, osallisuutta ja kansalaisuutta Suomessa ja Ruotsissa. Hän tarkastelee Itä-Karjalan pakolaisia sekä valtioiden maahanmuuttopolitiikan ja pakolaishallinnan että pakolaisten omien kokemusten näkökulmasta. Mitkä tahot ja toimijat määrittelivät ja toteuttivat maahanmuuttopolitiikkaa? Miten politiikkaa ja hallintoa ohjasi se, keitä maahanmuuttajat olivat ja millaisessa poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa heitä vastaanotettiin tai käännytettiin? Millaisia olivat pakolaisten toimintamahdollisuudet ja miten he pyrkivät löytämään paikan vastaanottavassa yhteiskunnassa ja yhteisössä?

Seija Jalagin on erikoistunut kulttuurisen vuorovaikutuksen ja sukupuolihistorian tutki-mukseen. Hän on aiemmin tutkinut muun muassa suomalaisten tekemää lähetystyötä Japanissa ja Palestiinassa/Israelissa sekä japanilaisuuteen liitettyjä mielikuvia länsi-maissa.

Seija Jalaginin julkaisuluettelo ja CV.

Julkaisu- ja muita tietoja myös Oulun yliopiston SoleCRIS-tietokannassa.