Autti, Outi (2022) Environmental Trauma in the Narratives of Postwar Reconstruction: The Loss of Place and Identity in Northern Finland After World War II. In Ville Kivimäki & Peter Leese (eds.) Trauma, Experience and Narrative in Europe after the Second World War. London: Palgrave Macmillan, 267–297.

Jalagin, Seija (2021) Venäjänkarjalaisesta ruotsinsuomalaiseksi: toimijuus, hallinta ja pakolaisuuden muistot. Teoksessa Miika Tervonen & Johanna Leinonen (toim.) Vähemmistöt muuttajina. Näkökulmia suomalaisen muuttoliiketutkimuksen moninaisuuteen, 149-174. Siirtolaisuusinstituutti. Open access: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7399-10-1

Hiitola, Johanna, Jalagin, Seija & Leinonen, Johanna (toim.) Pakkomuuton sukupuoli. Teemanumero. Sukupuolentutkimus – Kvinnoforskning, 3/2021.

Jalagin, Seija (2021) Nimble Nationalism: Transgenerational Experiences of East Karelian Refugees in Finland and Sweden. In Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari (eds.) Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000, pp. 267-293. Palgrave Macmillan. Open access: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030698812

Jalagin, Seija (2021) Pelon ja toivon rajalla. Itäkarjalaisten pakolaisuus Suomesta Ruotsiin toisen maailmansodan jälkeen. Historiallinen Aikakauskirja 119(1), 2021, 22-35. With English absract: Border of Fear and Hope. The Forced Migration of East Karelians from Finland to Sweden in 1944-1949.

Laitala, Marjo ja Autti, Outi (2018) Neuvostosotavangit siviilien muistoissa. Historiallinen aikakauskirja 116(4), 2018, 439-455.

Nissilä, Hanna-Leena (2018) Women writers with im/migrant backgrounds transnationalizing Finnish literature – Perspectives on the reception of debut novels by Lindén, ElRamly, Abu-Hanna and Salmela. In Satu Gröndahl & Eila Rantonen (eds.) Migrants and Literature in Finland and Sweden. Studia Fennica Litteraria 11. Helsinki: SKS, 113-138.