OutipieniTutkimukseni kohteena ovat Lapin sodan pakolaiset, jotka evakuoitiin syksyllä 1944 lähinnä Pohjanmaalle tai Ruotsiin. Selvitän ihmisten kokemuksia evakkomatkalle lähdöstä ja kotiin paluusta, kohtaamisista paikallisten asukkaiden kanssa sekä siitä, miten evakuoidut pyrkivät normalisoimaan elämäänsä ja tuntemaan kuulumista ja osallisuutta vastaanottavilla alueillla. Haastatteluaineiston ja arkistomateriaalien avulla tarkastelen evakkojen kansalaisuuden ja osallisuuden sisältöjä ja muodostumista jokapäiväisissä käytännöissä. Lisäksi tutkin paikkaan ja yhteisöön kuulumisen prosessia sekä marginaalista paikan tekemistä. Tärkeänä työkaluna tutkimuksessani toimii tunnustamisen käsite. Charles Taylorin mukaan se heijastaa elintärkeää inhimillistä tarvetta, jolla on ratkaiseva merkitys tullaksemme hyväksytyiksi kompetentteina toimijoina.

Olen ympäristösosiologian alalta väitellyt filosofian tohtori ja työskentelen parhaillaan post doc –tutkijana Norjan arktisessa yliopistossa Tromssassa (UiT). Aiemmin olen työskennellyt monitieteisissä hankkeissa ja tutkimusryhmissä, joissa on perehdytty ihmisen ja ympäristön väliseen suhteeseen sekä kyläkoulutematiikkaan. Valta-asetelmat, eriarvoisuus, marginaaliset asemat, vastakertomukset sekä unohdetut ja hylätyt kertomukset ovat kiinnostaneet minua koko tutkijanurani ajan. Metodologisesti teen usein monimenetelmäistä tutkimusta yhdistäen kvalitatiivisia menetelmiä kvantitatiivisten lomaketutkimusten ja tilastotietojen kanssa.

Sähköpostiosoite: outi.m.autti(at)uit.no

Auttin CV.