REBEL01Kirjallisuudentutkija Ilmari Leppihalme (ilmari.leppihalme (at) oulu.fi) on kiinnostunut siirtokarjalaisuuden sisäisistä tarinoista ja evakkokirjallisuuden tarkastelusta osana kansainvälistä diasporakirjallisuutta. Näistä lähtökohdista hän tutkii ReBel-hankkeessa karjalaistaustaisen Anu Kaipaisen omaelämäkerrallisia 1980- ja 2000-luvun romaaneja seuraavien kysymysten näkökulmista: 1) raskas hiljaisuus ja tunnustamisen (recognition) paikat, 2) ruumiilliset muistot ja affektiivinen kartoittaminen sekä 3) omaelämäkerralliset ja autofiktiiviiset tekstit muistin politiikkoina. Lisäksi Leppihalme työstää yhdessä hankkeen toisen kirjallisuudentutkijan, Hanna-Leena Nissilän, kanssa metateoreettista reflektiota fiktiivisten tekstien erityisyydestä tämän tyyppisen hankkeen tutkimusaineistona ja fiktion käyttämisestä osana tietämispyrkimyksiä.

Leppihalme toimii sukupuolentutkimuksen, kirjallisuuden ja elokuvatutkimuksen tuntiopettajana Oulun yliopistossa ja on Oulun yliopiston sukupuolentutkimustiimin jäsen. Hänellä on kokemusta monitieteisistä tutkimushankkeista sekä kansallisesti merkittävistä kirjallisuushistoriahankkeista (esim. Suomen nykykirjallisuus 1-2 kirjahankkeen toimitussihteerinä vuosina 2011-2013). Hän on Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden toimitussihteeri ja väitteli joulukuussa 2019 aiheenaan Anu Kaipaisen kirjallinen strategia.