Rauhan Tervehdyksen kolumnisti vuodelle 2017.Hanna-Leena Määttä (hanna-leena.maatta(at)oulu.fi) on kirjallisuudentutkija, joka tutkii toisen maailmansodan jälkeisen ja nykyisen pakolaisuuden kokemuksia kaunokirjallisuudessa. Tutkimushankkeessa Määttä tarkastelee niin kutsuttua evakkokirjallisuutta luovan muistamisen ja kulttuurisen muistamisen lajina keskittyen muistamisen, sodan, pakolaisuuden, paikantumisen ja identiteetin ylirajaisiin kietoutumisiin. Tämä vähän tutkittu ja viime vuosikymmeninä paljolti naiskirjailijailijoiden julkaisema genre muistelee toista maailmansotaa Suomessa ja siitä seurannutta maansisäistä pakolaisuutta.

Väitöskirjassaan Määttä tutki maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden julkaisemaa kirjallisuutta ja kirjallisen kulttuurin ylirajaistumista 2000-luvun alun Suomessa. Hän oli mukana yhtenä kirjoittajana ”Suomen nykykirjallisuus 1–2” -teoksessa (2013, Hallila ym., SKS; Nissilä & Rantonen 2013; Rantonen & Nissilä 2013) ja Koneen säätiön rahoittamassa projektissa ”Suomalaisen kirjallisen kulttuurin ylirajaisuus” (2012–2013, ks. Grönstrand ym. 2016; Pollari ym. 2015).

Määtän julkaisuluettelo ja CV.  Muita tietoja löytyy Oulun yliopiston SoleCRIS-tietokannasta.

(Kuva Sanna Krook.)