REBEL-HANKE KÄYNNISTYI

Tutkimushanke “Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit” käynnistyi syyskuun alussa. Suomen Akatemian vuosiksi 2017–2021 rahoittamassa hankkeesa tutkitaan sitä, miten toisen maailmansodan pakolaiset ja evakot ovat tulleet tunnustetuksi ja hyväksytyksi uusissa yhteisöissään. Monitieteistä hanketta johtaa dos. Seija Jalagin ja tutkijat ovat FT Outi Autti, FL Ilmari Leppihalme ja FT Hanna-Leena Nissilä.

Hankkeessa tutkitaan sitä, miten toisen maailmansodan pakolaiset ja evakot ovat tulleet tunnustetuksi ja hyväksytyksi uusissa yhteisöissään. Tutkimusaineisto koostuu muuttajien haastatteluista ja evakkokirjailijoiden kaunokirjallisista teksteistä. Keskittymällä historialliseen muuttoliikkeeseen tutkimme hyväksytyksi tulemisen ja kuulumisen ajallisia ja eritasoisia prosesseja. Tutkimuksen tavoitteena on uudelleen tarkastella pakolaisuutta suomalaisessa historiantutkimuksessa ja keskustella siitä osana eurooppalaista pakolaisuutta. Monitieteisen hankkeen tavoitteena on kehittää poikkitieteistä metodologiaa traumaattisten kokemusten tutkimiseen, analysoida tunnustamista tieteellisenä käsitteenä sekä tuottaa tietoa sen soveltuvuudesta integraatiotutkimukseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään historian, kirjallisuuden ja sosiologian tutkimuksen keinoin eettisesti sensitiivisiä tapoja yksilöiden ja yhteisöjen muistojen ja vaikeiden kokemusten tutkimiseen.