Karjalaiset muuttoliikkeessä

Seija Jalagin / Valtioiden rajoja ylittävät ihmisryhmät pelkistyvät julkisessa keskustelussa usein lähtömaansa kansalaisiksi. Samalla katoavat monet muut määreet, jotka voivat olla heille itselleen keskeisiä ja myös selittää siirtymistä maasta toiseen. Tämä on yksi juuri ilmestyneen teoksen Vähemmistöt muuttajina: Näkökulmia suomalaisen muuttoliikehistorian moninaisuuteen (Siirtolaisuusinstituutti 2021) keskeisistä huomioista. Kun Suomeen tuli vuonna 2015 kaikkiaan 35 000 turvapaikanhakijaa, puhuttiin … Continue reading Karjalaiset muuttoliikkeessä

Näkökulmia ja keskusteluja pakolaisuudesta

Lappeenrannan museoiden Sijoiltaan-näyttelyiden yhteydessä 21.9.2020 järjestetyssä "Sijoiltaan – keskusteluja pakolaisuudesta" -seminaarissa kuultiin puheenvuoroja eri alojen tutkijoilta, viranomaisten edustajilta ja kokemusasiantuntijoilta. Päivän avasi Syyriasta vuonna 2015 perheensä kanssa Suomeen turvapaikanhakijana tullut Muhammad Kheir, muistellen matkaansa ”kuolemasta elämään”. Teoreettisemman näkökulman pakolaisuuteen tarjosi taiteen tohtori, kuvataiteilija Mika Karhu esityksellään ”Valta, tunnustaminen ja traumat taiteessa”, jossa käsiteltiin myös taiteen … Continue reading Näkökulmia ja keskusteluja pakolaisuudesta

PRO GRADU -TUTKIELMA LAPIN SODAN EVAKKOJEN TUNNUSTUKSISTA

Kulttuuriantropologi Saara Intonen tutkii Lapin sodan evakkojen tunnustetuksi tulemisen kokemuksia ja prosesseja uusissa yhteisöissään pro gradussaan Evakkojen tunnustuksia: Lapin sodan evakkokokemuskertomukset Axel Honnethin tunnustusteorian valossa (2019). Yhteiskuntafilosofi Axel Honnethin (1995) mukaan vastavuoroinen tunnustus (recognition) on perustava edellytys sekä yksilön autonomian että oikeudenmukaisen yhteiskunnan toteutumiselle. Honnethin mukaan tunnustus ilmenee kolmella eri tasolla: rakkautena ja hoivana läheissuhteissa, … Continue reading PRO GRADU -TUTKIELMA LAPIN SODAN EVAKKOJEN TUNNUSTUKSISTA

VERKKONÄYTTELY Sijoiltaan -Pakolaisuuden arkeologiaa

Taidenäyttely 'Sijoiltaan: Pakolaisuuden arkeologiaa' on nyt verkossa. Oulun taidemuseon ammattilaiset tuovat virtuaalikierroksellaan näyttelyn kaikkien ulottuville. Toukokuun loppuun saakka avoinna oleva verkkonäyttely tarjoaa kurkistuksen pakolaisuus-aiheen koskettavaan ja monimuotoiseen toteutukseen. Näyttely on syntynyt taiteilijoiden ja Tunnustuksia-tutkimusryhmän yhteistyön tuloksena. Näyttelyn taiteilijat ovat taidemaalari Antero Kahila ja muusikko, runoilija Kirsi Poutanen, kuvataiteilija Mika Karhu, Aalto-yliopiston elokuvaleikkauksen professori Anne Lakanen ja elokuvaaja Tahvo Hirvonen, kuvanveistäjä Heli Ryhänen, kuvanveistäjä Anssi … Continue reading VERKKONÄYTTELY Sijoiltaan -Pakolaisuuden arkeologiaa

Pakolaisesta ihmiseksi – Yleisöluennot Oulun taidemuseolla

Sijoiltaan - Pakolaisuuden arkeologiaa -näyttelyn yhteydessä pidetään Oulun taidemuseolla avoimista yleisöluennoista koostuva avajaisseminaari lauantaina 29.2. sekä jatkoseminaari sunnuntaina 19.4. Näyttely on syntynyt uudenlaisessa yhteistyöprojektissa, jossa tutkijat ja taiteilijat ovat työstäneet sitä, miten toisen maailmansodan pakolaiset ja evakot ovat tulleet hyväksytyksi tai torjutuksi uusissa yhteisöissään, millainen prosessi pakolaisuus on yksilöiden ja yhteisöjen elämässä ja millaisia kertomuksia … Continue reading Pakolaisesta ihmiseksi – Yleisöluennot Oulun taidemuseolla

Sijoiltaan – Pakolaisuuden arkeologiaa Oulun taidemuseolla 29.2.–26.4.2020

Evakkous ja pakolaisuus ovat seurausta ihmisten pakkomuutosta kotiseudultaan väliaikaisesti tai pysyvästi. Sen kokeneet kantavat muistoja ja jälkiä, jotka välittyvät seuraaville sukupolville. Kokemuksista tulee osa perhehistoriaa, usein myös osa paikallista ja kansallista historiaa, kuten Suomessa Lapin sodan evakosta tai Karjalan, Petsamon, Kuusamon ja Sallan pakkosiirroista. Pakolaisuus on kaiken aikaa todellisuutta jossain päin maailmaa. Pakolaiset ovat aina … Continue reading Sijoiltaan – Pakolaisuuden arkeologiaa Oulun taidemuseolla 29.2.–26.4.2020

VÄITÖS ANU KAIPAISEN KIRJALLISESTA STRATEGIASTA

  Tunnustuksia-hankkeen tutkijan FL Ilmari Leppihalmeen kirjallisuuden väitöskirja Kuultopaperien kartasto. Kontekstuaalisia reittejä Anu Kaipaisen kirjalliseen strategiaan tarkastettiin Oulun yliopistossa 14.12.2019. Väitöskirjatutkimuksessaan Leppihalme avaa Anu Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun tuotannon kirjallista strategiaa ja selvittää, millaisia kysymyksiä hän sen avulla käsittelee. Tässä tarkoituksessa tutkimuksessa etsitään erilaisista teoreettisista suunnista reittejä Kaipaisen romaanien moniaineksisuuden ja -kerroksisuuden tulkintaan. Tavoitteena on … Continue reading VÄITÖS ANU KAIPAISEN KIRJALLISESTA STRATEGIASTA

CFP: DIVERSITY AND DIALOGUE

Welcome to submit proposals to DIVERSITY AND DIALOGUE The first Oulu Conference on Diversity and Dialogue on 14th to 15th of May, 2020 focuses on migration and participation. The aim of the conference is to create a multidisciplinary discussion forum for re- and deconstruction of the practices, narratives and discourses of migration, diversity, integration and racism. The conference is organised … Continue reading CFP: DIVERSITY AND DIALOGUE

Uutuuskirja hiljaisen vastarinnan eri muodoista, motiiveista ja mekanismeista

Ihmisten hallinta ja kontrollointi voivat avoimen vastarinnan lisäksi synnyttää hiljaista, passiivista tai näkymätöntä vastarintaa, jota ei ehkä edes aluksi huomata. Hiljainen vastarinta -teos esittelee ilmiötä ja sitä koskevaa tutkimusta eri näkökulmista. Hiljainen vastarinta on alistettujen tai muuten ulkokehälle jääneiden tapa asettua poikkiteloin hallitsevien sääntöjen tai järjestelmien kanssa. Koska se ei julistaudu vastarinnaksi, vaan pikemminkin pyrkii … Continue reading Uutuuskirja hiljaisen vastarinnan eri muodoista, motiiveista ja mekanismeista