Pakolaisesta ihmiseksi – Yleisöluennot Oulun taidemuseolla

Sijoiltaan - Pakolaisuuden arkeologiaa -näyttelyn yhteydessä pidetään Oulun taidemuseolla avoimista yleisöluennoista koostuva avajaisseminaari lauantaina 29.2. sekä jatkoseminaari sunnuntaina 19.4. Näyttely on syntynyt uudenlaisessa yhteistyöprojektissa, jossa tutkijat ja taiteilijat ovat työstäneet sitä, miten toisen maailmansodan pakolaiset ja evakot ovat tulleet hyväksytyksi tai torjutuksi uusissa yhteisöissään, millainen prosessi pakolaisuus on yksilöiden ja yhteisöjen elämässä ja millaisia kertomuksia … Continue reading Pakolaisesta ihmiseksi – Yleisöluennot Oulun taidemuseolla

Sijoiltaan – Pakolaisuuden arkeologiaa Oulun taidemuseolla 29.2.–26.4.2020

Evakkous ja pakolaisuus ovat seurausta ihmisten pakkomuutosta kotiseudultaan väliaikaisesti tai pysyvästi. Sen kokeneet kantavat muistoja ja jälkiä, jotka välittyvät seuraaville sukupolville. Kokemuksista tulee osa perhehistoriaa, usein myös osa paikallista ja kansallista historiaa, kuten Suomessa Lapin sodan evakosta tai Karjalan, Petsamon, Kuusamon ja Sallan pakkosiirroista. Pakolaisuus on kaiken aikaa todellisuutta jossain päin maailmaa. Pakolaiset ovat aina … Continue reading Sijoiltaan – Pakolaisuuden arkeologiaa Oulun taidemuseolla 29.2.–26.4.2020

VÄITÖS ANU KAIPAISEN KIRJALLISESTA STRATEGIASTA

  Tunnustuksia-hankkeen tutkijan FL Ilmari Leppihalmeen kirjallisuuden väitöskirja Kuultopaperien kartasto. Kontekstuaalisia reittejä Anu Kaipaisen kirjalliseen strategiaan tarkastettiin Oulun yliopistossa 14.12.2019. Väitöskirjatutkimuksessaan Leppihalme avaa Anu Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun tuotannon kirjallista strategiaa ja selvittää, millaisia kysymyksiä hän sen avulla käsittelee. Tässä tarkoituksessa tutkimuksessa etsitään erilaisista teoreettisista suunnista reittejä Kaipaisen romaanien moniaineksisuuden ja -kerroksisuuden tulkintaan. Tavoitteena on … Continue reading VÄITÖS ANU KAIPAISEN KIRJALLISESTA STRATEGIASTA

CFP: DIVERSITY AND DIALOGUE

Welcome to submit proposals to DIVERSITY AND DIALOGUE The first Oulu Conference on Diversity and Dialogue on 14th to 15th of May, 2020 focuses on migration and participation. The aim of the conference is to create a multidisciplinary discussion forum for re- and deconstruction of the practices, narratives and discourses of migration, diversity, integration and racism. The conference is organised … Continue reading CFP: DIVERSITY AND DIALOGUE

Uutuuskirja hiljaisen vastarinnan eri muodoista, motiiveista ja mekanismeista

Ihmisten hallinta ja kontrollointi voivat avoimen vastarinnan lisäksi synnyttää hiljaista, passiivista tai näkymätöntä vastarintaa, jota ei ehkä edes aluksi huomata. Hiljainen vastarinta -teos esittelee ilmiötä ja sitä koskevaa tutkimusta eri näkökulmista. Hiljainen vastarinta on alistettujen tai muuten ulkokehälle jääneiden tapa asettua poikkiteloin hallitsevien sääntöjen tai järjestelmien kanssa. Koska se ei julistaudu vastarinnaksi, vaan pikemminkin pyrkii … Continue reading Uutuuskirja hiljaisen vastarinnan eri muodoista, motiiveista ja mekanismeista

JOSKO TÄNÄÄN TIETOA RINTAMALTA ˗ YLISUKUPOLVINEN ODOTUS PERHEESSÄMME

Outi Autti Enoni Väinö kaatui jatkosodan taistelussa Ravanmäellä heinäkuussa 1944. Hän kuului jalkaväkirykmentti 33:een, jossa oli mukana Perä-Pohjolan ja Koillismaan miehiä. Taistelutilanne liittyi vastustajan suurhyökkäykseen, ja Ravanmäessä venäläiset hyökkäsivät rintamassa ja saarrostaen etelästä, idästä, luoteesta ja lännestä. Tilanne oli ollut kaoottinen, ja Väinön ruumis oli jäänyt kentälle. Katkelma sotapäiväkirjasta 5.7.1944 klo 18.00:  ”Murtui puolustuksemme ryssän yhtäaikaa … Continue reading JOSKO TÄNÄÄN TIETOA RINTAMALTA ˗ YLISUKUPOLVINEN ODOTUS PERHEESSÄMME