Ihmisten hallinta ja kontrollointi voivat avoimen vastarinnan lisäksi synnyttää hiljaista, passiivista tai näkymätöntä vastarintaa, jota ei ehkä edes aluksi huomata. Hiljainen vastarinta -teos esittelee ilmiötä ja sitä koskevaa tutkimusta eri näkökulmista.

Hiljainen vastarinta on alistettujen tai muuten ulkokehälle jääneiden tapa asettua poikkiteloin hallitsevien sääntöjen tai järjestelmien kanssa. Koska se ei julistaudu vastarinnaksi, vaan pikemminkin pyrkii pysymään poissa julkisuudesta, se on näennäisesti epäpoliittista ja riskitöntä matalan profiilin toimintaa. Se voi näyttäytyä esimerkiksi vaikenemisena ja jurnuttamisena, ulkopuolelle jättäytymisenä, asioiden välttämisenä ja vaikeuttamisena tai huomion siirtämisenä epäolennaiseen.

Hiljaiseen vastarintaan voi turvautua tilanteissa, joissa ei voida lähteä julkiseen vastakkainasetteluun, mutta ei haluta pysyä täysin passiivisina. Se on myös tärkeä osa avoimemman vastarinnan kehittymisen prosessia. Hiljainen vastarinta ei kuitenkaan ole vain alistettujen toimintaa – sen taktiikoita voivat käyttää myös valtaapitävät.

Kirjan artikkeleissa pääsemme seuraamaan hiljaista vastarintaa niin historiallisten kuin nykypäivään sijoittuvien tapahtumien kautta. Erilaiset ilmiöt rokotekriittisyydestä sotavankien kohteluun ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä vaihtoehtoliikuntaan avaavat hiljaisen vastarinnan esiintymismuotoja, mekanismeja ja motiiveja. Teoksen ovat toimittaneet REBEL-hankkeen tutkija FT Outi Autti ja FT, dosentti Veli-Pekka Lehtola Oulun yliopistosta.

Tampere University Pressin julkaisema e-kirja on avoimesti saatavilla TamPub-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa sekä Directory of Open Access Books -palvelussa.

Outi Autti & Veli-Pekka Lehtola (toim.) Hiljainen vastarinta. Tampere University Press, 2019.

Lisätietoja kirjan toimittajilta:
outi.autti@oulu.fi
veli-pekka.lehtola@oulu.fi

Lisätietoja Tampere University Pressistä:
tup@tuni.fi
Tampere University Press

 

Kuva: ”Sotavangit maanviljelytöissä. Helsingin lähimaaseutu 1941.10.03”. SA-kuva.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s